Tag: #Mappim

Penggunaan bahasa lain di sekolah vernakular tidak bercanggah dengan Perlembagaan

admin- 25/08/2023

PUTRAJAYA,. Penggunaan bahasa lain sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah vernakular tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan kerana bahasa kebangsaan diajar sebagai mata pelajaran wajib di ... Read More