Tag: #Savills Malaysia

Pasaran hartanah domestik cenderung untuk lebih positif pada 2023 – Savills Malaysia

admin- 03/01/2023

KUALA LUMPUR,. Perunding hartanah Savills Malaysia berpandangan keseluruhan pasaran hartanah di negara ini "sebagai lanjutan terus dari 2022" dan perjalanan yang bergelora itu akan menuju ... Read More